Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 15 - 12 - 2023
Lượt xem: 212
100%

Trong 2 ngày 14 và 15/12/2023, tại Nhà Văn hóa huyện, HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trọng thể tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một – kỳ họp cuối năm 2023. Dự kỳ họp có ông: Nguyễn Lê Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, LĐ các Ban HĐND tỉnh, một số sở ngành của tỉnh. Ông Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Viết Quý - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. Cùng dự có ông Nguyễn Chi Hội - Phó BTTT Huyện ủy, ông Bùi Văn Phúc - Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện, cùng các ông, bà trong BTVHU, các Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Khóa XXIII; các ông bà đại biểu HĐND huyện Khóa XX; Chánh án TAND, Viện trưởng Viện KSND, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư ĐU, CT, PCT HĐND, CT UBND các xã, thị trấn trong huyện.

 

Các đại biểu dự Kỳ họp

Chủ tọa Kỳ họp

        Theo Báo cáo của UBND huyện tại kỳ họp, năm 2023, trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới còn có những diễn biến phức tạp; tình hình phát triển kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do sức ép lạm phát, tỷ giá, giá nguyên nhiên vật liệu tăng, thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp... song với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thừ huyện đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, phấn đấu quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực năm 2023. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Giá trị SXNN, thủy sản tăng đạt mức 2,3%; Giá trị TMDV đạt 11,76%; Giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 225 triệu đồng; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 95%; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt 90%; tỷ lệ phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình đạt 75,3%; 100% làng đạt danh hiệu Làng văn hóa; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 95,9%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%, có 93,8% người dân tham gia BHYT, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 0,37%, tạo việc làm mới cho 2.300 lao động, có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia... Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 658 tỷ đồng, đạt 70,2% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 151% so với kế hoạch tỉnh giao. Chi ngân sách huyện năm 2023 ước thực hiện hơn 558 tỷ đồng, đạt 63,5% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 93% so với kế hoạch tỉnh giao. Chi ngân sách cấp xã ước thực hiện 390 tỷ đồng, đạt 106,7% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 199,4% so với kế hoạch tỉnh giao. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên …

      Năm 2024, huyện Kim Động phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,63%; thu nhập bình quân đầu người đạt 62,5 triệu đồng/ năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1héc-ta đất canh tác đạt 230 triệu đồng/năm. Toàn huyện  phấn đấu 96% số hộ gia đình sử dụng nước sạch; có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 5 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động...

Đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

           Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyên đã tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. Báo cáo của Ủy ban MTTQ VN huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện cùng Báo cáo trả lời của UBND huyện; Báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VN huyện năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; BC về hoạt động của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay…

        Tại kỳ họp lần này đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội. Theo đó, có 31 đại biểu có mặt tại phiên họp/ tổng số 32 đại biểu HĐND huyện khóa XX tham gia bỏ phiếu kín đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu. Kết quả, 17/17 người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt trên 60% trở lên tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao; không có phiếu tín nhiệm thấp. Trong đó, các ông Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Viết Quý - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đều có 31/31 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 100%. 

Ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến tại Kỳ họp

          Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện; mà còn giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mực độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách, nhiệm vụ; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xết đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

        Tại Kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất  trực tiếp các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường và một số nội dung khác mà đại biểu và cử tri quan tâm.

          Cùng với phần trả lời chất vấn của phòng chuyên môn, thay mặt UBND huyện, ông Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu giải trình, tiếp thu, làm rõ thêm những vấn đề theo ý kiến đại biểu HĐND huyện nêu và cử tri, nhân dân trong huyện quan tâm...

         Kỳ họp đã thông qua 11 Nghị quyết về các lĩnh vực như: tình hình phát triển kinh tế, xã hội; về các hoạt động của HĐND và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện khóa XX đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Tin mới nhất

Trung tâm BDCT huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 cho thanh niên ưu tú...(11/01/2024 2:14 CH)

Huyện Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai...(26/12/2023 8:49 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện.(01/12/2023 2:41 CH)

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung KA-15 (2022-2023) tại...(16/11/2023 2:19 CH)

Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND huyện Kim Động khóa XX, NK 2021-2026(22/08/2023 3:14 CH)

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa XXIII(10/08/2023 1:34 CH)

Kim Động: Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng các cách làm hay, hiệu quả và các mô hình “Dân vận...(01/08/2023 3:56 CH)

Kim Động : Tổ chức Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(14/07/2023 3:29 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
119 người đang online