Huyện Kim Động: Tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Đăng ngày 26 - 12 - 2023
Lượt xem: 207
100%

Chiều ngày 26/12, tại Hội trường lớn của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đ/c Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đ/c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 23; Ủy viên UBKT huyện ủy; Lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Trưởng một số đơn vị; Bí thư các chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

        Năm 2023, mặc dù tình hình an ninh, chính trị trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, song phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Huyện ủy và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hệ thống chính trị và nhân dân quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 đạt được thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

          Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, năm 2023, huyện nhà còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng công tác dân vận, nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Trong năm, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề  251 tổ chức đảng và 367 đảng viên; Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 12 tổ chức đảng và 30 đảng viên; kiểm tra đối với hơn 210 tổ chức đảng trong thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng, tài chính đảng; giám sát chuyên đề 86 tổ chức đảng và 124 đảng viên. Sau kiểm tra, giám sát đã ban hành kết luận, thông báo kết quả đến các tổ chức đảng để khắc phục các tồn tại, hạn chế, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới hướng về cơ sở, các mô hình ở cơ sở được đổi mới theo hướng tăng tính thiết thực, tạo môi trường hợp tác và hướng đến các giá trị cộng đồng. Năm 2023, lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện nhà có nhiều chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 8,43%; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng/năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha đất canh tác đạt 225 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 660 tỷ đồng; có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 6 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thu hút khoảng 17.300 lao động tham gia; huyện đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp số 5 thuộc địa phận xã Nghĩa Dân, cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực; các chính sách hỗ trợ xã hội, an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên…

       Trên cơ sở đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Huyện ủy huyện nhà đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

       Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của đ.c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những nội dung trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

         Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới: Trong đó chú trọng định hướng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nội dụng trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21 tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các chương trình, kế hoạch, đề án của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức trách nhiệm, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Chú trọng cải cách hành chính ngay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kết quả đạt được trong triển khai, tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác giải phóng mặt bằng các dự án khu, cụm công nghiệp, giao thông, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn lực đầu tư thực hiện các công trình, dự án đầu tư công năm 2024 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Cùng với đó, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các hội, đoàn thể; Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

       Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII” được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

 

 

Tin mới nhất

Trung tâm BDCT huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 cho thanh niên ưu tú...(11/01/2024 2:14 CH)

Kỳ họp thứ Mười Một - HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp (15/12/2023 9:51 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri huyện.(01/12/2023 2:41 CH)

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung KA-15 (2022-2023) tại...(16/11/2023 2:19 CH)

Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND huyện Kim Động khóa XX, NK 2021-2026(22/08/2023 3:14 CH)

Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa XXIII(10/08/2023 1:34 CH)

Kim Động: Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng các cách làm hay, hiệu quả và các mô hình “Dân vận...(01/08/2023 3:56 CH)

Kim Động : Tổ chức Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(14/07/2023 3:29 CH)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
288 người đang online