Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
Lượt xem: 55
100%

 

Xem tại đây: CK 6 thang nam 2022.pdf

Tin mới nhất

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm...(10/04/2023 9:40 SA)

Quyết định công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2023 huyện Kim Động(19/01/2023 8:07 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022(09/01/2023 8:26 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022(06/10/2022 8:22 SA)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 huyện Kim Động(13/08/2022 9:05 SA)

Báo cáo thu, chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2022(11/04/2022 8:16 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Kim Động(19/01/2022 9:25 SA)

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 huyện Kim Động(05/08/2021 10:09 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
417 người đang online