Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội

Đăng ngày 09 - 02 - 2023
Lượt xem: 449
100%

Thời gian qua, chương trình cho vay Nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội tiếp tục được phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện triển khai. Chương trình đã giúp nhiều gia đình công chức, viên chức và người lao động, người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay  nhà ở xã hội, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ, tham gia vay vốn tín dụng; hướng dẫn các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV quy trình, thủ tục, hồ sơ, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bình xét, thẩm định hồ sơ vay vốn đảm bảo công khai, đúng quy định. Tính đến hết tháng 1/2023, dư nợ chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện đạt hơn 24,4 tỷ đồng với tổng số 69 khách hàng còn dư nợ. Chương trình có mức lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay là 4,8%/năm, thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Được biết, Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội được triển khai trên toàn hệ thống của Ngân hàng CSXH từ năm 2018, với nhiều ưu đãi dành cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội, hoặc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa nhà để ở. Chương trình cho vay nhà ở xã hội cũng mở rộng đối tượng cho vay khác bao gồm: người lao động đang làm việc tại các DN trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an, quân đội; và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức…qua đó giúp các khách hàng có cơ hội vay vốn ưu đãi, đáp ứng yêu cầu về xây, sửa, thuê hoặc mua nhà ở xã hội. Thời gian tới, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục triển khai, tăng trưởng nguồn vốn cho vay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà người cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tin mới nhất

Sở Thông tin và truyền thông tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số tại huyện Kim...(13/10/2023 3:04 CH)

Ngân hàng CSXH huyện Kim Động: Tiếp tục triển khai cho vay Học sinh sinh viên theo Quyết định...(09/08/2023 3:53 CH)

Phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay hộ mới thoát nghèo tại huyện Kim Động(18/07/2023 3:01 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Triển khai dịch vụ Mobile Banking đến 100% thành viên Ban đại diện HĐQT...(18/04/2023 11:02 SA)

Huyện Kim Động: Triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn(21/03/2023 2:59 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Tiếp tục triển khai hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, đối...(15/12/2022 10:49 SA)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện tăng mức cho vay đối với HSSV theo QĐ số 05/2022/QĐ-TTg của thủ...(15/11/2022 3:26 CH)

Ngân hàng CSXH huyện: Thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền gửi dân cư từ ngày 28/9/2022(28/09/2022 8:07 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
58 người đang online