Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4.

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 119
100%

Sáng ngày 10/8, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, cho 75 học viên là cán bộ công chức, viên chức thuộc các ban ngành đoàn thể huyện, đại biểu HĐND xã, hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non và giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện.

 

Trong 4 ngày từ ngày 10 đến ngày 13/8 học viên được truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

(một số hình ảnh tại buổi khai giảng)

 

Qua lớp bồi dưỡng, góp phần trang bị cho cán bộ học viên những kiến thức mới về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; luật Quốc phòng an ninh, từ đó vận dụng một cách đồng bộ và hiệu quả vào thực tiễn công tác ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền quốc phòng an ninh ngày càng vững mạnh.

Tin mới nhất

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
136 người đang online