Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa XXIII

Đăng ngày 10 - 08 - 2023
Lượt xem: 152
100%

Sáng ngày 10/8, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động Khóa XXIII tổ chức Hội nghị lần thứ 18, nhằm quán triệt, triển khai một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện các Kết luận của Trung ương về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số nội dung khác ngoài chương trình làm việc toàn kháo của Ban chấp hành Đảng bộ. Dự, chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy khóa XXIII; Trưởng các ban, phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bí thư chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc Huyện ủy.

 

        

Toàn cảnh Hội nghị

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đ.c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện  ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai một số nội dung văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy thực hiện các Kết luận của Trung ương về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, NQ số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, trong KH số 209-KH/TU của Tỉnh ủy ban hành ngày 7/7/2023 về tiếp tục triển khai thực hiện NQ số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến 2026 xác định mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đảm bảo tự chủ tài chính), phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính ; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành Công ty CP ; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2036 sẽ hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2021. Trong việc quản lý biên chế và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cùng với thực hiện tinh giản biên chế, bố trí người làm việc đảm bảo theo vị trí việc làm, đồng thời rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Hội nghị

          Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung cơ bản của Kế hoạch số 194-KH/TU của BTV Tỉnh ủy ban hành ngày 24/5/2023 về thực hiện Kế luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó xác định mục tiêu giai đoạn 2023-2025 sẽ hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định ; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định ; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định ; khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, gồm có 6 đô thị ; giai đoạn 2030-2037 là thành phố trực thuộc Trung ương với 3 quận, 2 thành phố và 5 thị xã trực thuộc thành phố ; giai đoạn 2037-2050 : Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương với 10 đô thị hành chính và 10 quận trực thuộc…

Đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Hội nghị

      Cùng với triển khai KH số 208-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kế luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" giai đoạn 2023-2026, tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Thái Sơn cũng triển khai quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 39-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 30/6/2023 về thực hiện chủ trương Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030 với mục tiêu chung tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chủ trương Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND không là người địa phương, qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất là trong giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với chức danh khác trong thường trực Đảng ủy cấp xã, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ sở, tránh tình trạng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương TSVM. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2023-2025: có ít nhất 30% Bí thư đảng ủy và ít nhất 10% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương ; đồng thời phấn đấu có 100% BT Đảng ủy, trên 50% Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương trong giai đoạn 2025-2030. Để Nghị quyết số 39 của BTV Tỉnh ủy sớm được triển khai thực thi, bên cạnh việc thống nhất nhận thức, quyết tâm cao trong thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp ủy huyện và cơ sở cần xây dựng Kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể ; xem xét, lựa chọn và bố trí đúng cán bộ nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở. Đồng thời tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ cũng như bảo vệ và đảm bảo thực hiện tốt chính sách cán bộ ; gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, để chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương được thực hiện đảm bảo mục tiêu của từng giai đoạn đã đề ra… 

          Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 đã tổ chức chia tay các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành do chuyển công tác khác.

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND huyện Kim Động khóa XX, NK 2021-2026(22/08/2023 3:14 CH)

Kim Động: Tọa đàm và biểu dương, khen thưởng các cách làm hay, hiệu quả và các mô hình “Dân vận...(01/08/2023 3:56 CH)

Kim Động : Tổ chức Kỳ họp thứ Tám - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(14/07/2023 3:29 CH)

Kim Động : Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2023; tổng kết 20 năm ngày hội ĐĐK toàn dân...(11/07/2023 3:37 CH)

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động khóa XXIII(03/07/2023 7:19 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Động sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(28/06/2023 9:11 CH)

Tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi...(09/06/2023 8:14 CH)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Kim Động lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp(08/06/2023 10:36 SA)

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
173 người đang online