http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-DBQH-khoa-XV-va-dai-bieu-HDND-cac-cap-nhiem.aspx

Huyện Kim Động: Tập huấn hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài... (23/04/2021)

Sáng ngày 23/4, tại Nhà văn hóa huyện, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách HBXH, BHYT huyện tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID -...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx

Thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (08/04/2021)

Ngày 08/3/2021, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 609/KH-BTP về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". Cuộc thi được tổ chức nhằm mục...

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://bluezone.gov.vn/

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
440 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/