https://hotro.chinhphu.vn/
http://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Thong-tin-tuyen-truyen.aspx
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/pages/DU-AN-DAU-TU.aspx

Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến (07/06/2023)

Trang Thông tin điện tử huyện Kim Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phiên họp...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
58 người đang online
https://ncov.moh.gov.vn/