https://ncov.moh.gov.vn/
https://kimdong.hungyen.gov.vn/portal/Pages/DU-AN--DAU-TU.aspx
https://bluezone.gov.vn/
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (22/12/2020)

Căn cứ Công văn số 1166/STTTT-TTBCXB ngày 18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với...

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
321 người đang online