https://bluezone.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
396/QĐ-UBND 19/07/2021 QĐ kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng,chống dịch Covid-19
395/QĐ-UBND 19/07/2021 QĐ kết thúc giãn cách xã hội theo CT 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
703/UBND-VP 19/07/2021 Hướng dẫn mẫu Kế hoạch và mẫu cam kết phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp
702/UBND-VP 16/07/2021 Điều chỉnh một số nội dung chỉ đạo tại CV 668/UBND-VP ngày 11/7/2021 của UBND huyện
392/QĐ-UBND 16/07/2021 QĐ kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19
393/QĐ-UBND 16/07/2021 QĐ kết thúc thực hiện giãn cách xa hội theo CT 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
688/UBND-KTHT 15/07/2021 CV triển khai thực hiện Công văn 4701/TCĐBVN-VT ngày 09/7/2021 v/v tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam
692/UBND-LĐTBXH 15/07/2021 CV thống kê số liệu lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
693/UBND-VP 15/07/2021 V/v chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về phòng, chống Covid-19
689/UBND-KTHT 15/07/2021 CV tăng cường kiểm soát lái xe đường dài, người về từ TP HCM , các tỉnh miền Nam và các vùng có dịch
682/UBND-KTHT 13/07/2021 V/v thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng phòng chống dịch Covid-19
675/UBND-KTHT 12/07/2021 Về việc hướng dẫn tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16
672/UBND-VP 12/07/2021 Về việc tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp
669/UBND-TNMT 11/07/2021 Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt trong thời gian giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19
667/UBND-VP 09/07/2021 CV thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
622 người đang online