Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
989/UBND-VP 17/09/2021 V/v tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
985/UBND-KTHT 16/09/2021 CV đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư cho các công trình được UBND tỉnh, UBND huyện hỗ trợ kinh phí năm 2021
145/KH-UBND 15/09/2021 Kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ khu vực phong tỏa, cách ly tại khu dân cư thuộc thôn Bắc Nam Phú - xã Thọ Vinh và một phần khu dân cư thuộc thôn Trung Hòa - xã Phú Thịnh, huyện Kim Động
585/QĐ-UBND 14/09/2021 HỎA TỐC Quyết định v/v áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh
969/UBND-LĐTBXH 14/09/2021 V/v thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội tháng 9 và tháng 10 năm 2021
974/UBND-TCKH 14/09/2021 V/v xây dựng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
584/QĐ-UBND 13/09/2021 HỎA TỐC Quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa tạm thời phòng, chống dịch Covid-19
967/UBND-VP 13/09/2021 V/v triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trên địa bàn huyện
582/QĐ-UBND 13/09/2021 Quyết định điều chỉnh phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác bà bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn thuộc xã Mai Động
583/QĐ-UBND 13/09/2021 Quyết định điều chỉnh phương án bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ công tác bà bố trí kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn thuộc xã Phú Thịnh
144/KH-UBND 12/09/2021 Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt tiếp theo năm 2021 trên địa bàn huyện Kim Động
958/UBND-VP 11/09/2021 V/v chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện
952/UBND-VP 10/09/2021 V/v trực cơ quan phòng, chống dịch Covid-19
954/UBND-VP 10/09/2021 V/v điều chỉnh thời gian hiệu lực GXN Sars-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đối với người vào huyện
572/QĐ-UBND 10/09/2021 V/v thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất tại HTX 19/8
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
816 người đang online