Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
831/UBND-VP 31/08/2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
791/UBND-VP 22/08/2022 Về việc thực hiện cập nhật "Làm sạch: dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19
712/UBND-VP 01/08/2022 CV tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
635/UBND-VP 12/07/2022 CV tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện
585/UBND-TTYT 27/06/2022 CV tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
526/UBND-VP 11/06/2022 HỎA TỐC CV tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
476/UBND-VP 31/05/2022 CV tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
464/UBND-VP 27/05/2022 CV đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
421/UBND-VP 16/05/2022 CV hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19
390a/UBND-VP 04/05/2022 CV tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19 và tạm dựng áp dụng khai báo y tế nội địa
75/KH-UBND 13/04/2022 KH triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi huyện KĐ
297/UBND-VP 05/04/2022 V.V tăng cường quản lý thuốc Covid 19
247/UBND-VP-YT 22/03/2022 V/V đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid 19
03/CT-UBND 21/03/2022 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bênh Covid 19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
213/UBND-VP 11/03/2022 V/V cách ly y tế tại nhà đối với các ca bệnh covid 19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần F1
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1014 người đang online