Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
421/UBND-VP 16/05/2022 CV hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19
390a/UBND-VP 04/05/2022 CV tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với Covid-19 và tạm dựng áp dụng khai báo y tế nội địa
75/KH-UBND 13/04/2022 KH triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi huyện KĐ
297/UBND-VP 05/04/2022 V.V tăng cường quản lý thuốc Covid 19
247/UBND-VP-YT 22/03/2022 V/V đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid 19
03/CT-UBND 21/03/2022 Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, yêu nước đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bênh Covid 19 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
213/UBND-VP 11/03/2022 V/V cách ly y tế tại nhà đối với các ca bệnh covid 19 (F0) và các trường hợp tiếp xúc gần F1
154/UBND-VP 25/02/2022 v/V Tăng cường, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19
116/UBND-GDĐT 11/02/2022 V/v tổ chức dậy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dich Covid 19
107/UBND-VP 06/02/2022 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022
02/CV-BCĐ-TTCH 28/01/2022 V/v trực Ban chỉ đạo - Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 dịp Tết Nguyên đán 2022
102/UBND-TNMT 28/01/2022 V/v hướng dẫn tạm thời thu gom vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh từ hộ gia đình có người nhiễm Covid 19 tại nhà
90/UBND-TNMT 26/01/2022 V/v tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và quản lý chất thải phòng chống Covid 19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dầm 2022
90/UBND-TNMT 26/01/2022 V/v tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường và quản lý chất thải phòng chống Covid 19 dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022
87/UBND-VP 25/01/2022 V/V tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19 trong dịp Tết Nhâm Dần và đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin Covid 19
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
786 người đang online