Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1260/UBND-VP 30/12/2022 Về việc thực hiện Kết luận Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng về công tác phòng, chống dịch COVID-19
1215/UBND-VP 19/12/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin COVID-19
1132/UBND-VP 28/11/2022 Về việc thực hiện rà soát, lập danh sách thống kê các nhóm đối tượng tiêm vắc xin COVID-19
1076/UBND-VP 10/11/2022 Về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện
949/UBND-VP 05/10/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện
950/UBND-VP 05/10/2022 Về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
874/UBND-VP 14/09/2022 CV V/v thực hiện hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi công cộng
831/UBND-VP 31/08/2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
791/UBND-VP 22/08/2022 Về việc thực hiện cập nhật "Làm sạch: dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID - 19
712/UBND-VP 01/08/2022 CV tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
635/UBND-VP 12/07/2022 CV tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện
585/UBND-TTYT 27/06/2022 CV tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
526/UBND-VP 11/06/2022 HỎA TỐC CV tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
476/UBND-VP 31/05/2022 CV tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
464/UBND-VP 27/05/2022 CV đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1031 người đang online