https://bluezone.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
396/QĐ-UBND 19/07/2021 QĐ kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng,chống dịch Covid-19
703/UBND-VP 19/07/2021 Hướng dẫn mẫu Kế hoạch và mẫu cam kết phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp
392/QĐ-UBND 16/07/2021 QĐ kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19
692/UBND-LĐTBXH 15/07/2021 CV thống kê số liệu lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
693/UBND-VP 15/07/2021 V/v chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về phòng, chống Covid-19
682/UBND-KTHT 13/07/2021 V/v thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng phòng chống dịch Covid-19
672/UBND-VP 12/07/2021 Về việc tập huấn, tư vấn trực tuyến hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp
669/UBND-TNMT 11/07/2021 Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt trong thời gian giãn cách xã hội, phong tỏa cách ly cộng đồng để phòng, chống dịch Covid-19
667/UBND-VP 09/07/2021 CV thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19
657/UBND-VP 08/07/2021 Thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19 ngày 01/7/2021
654/UBND-VP 07/07/2021 CV quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
635/UBND-VP 02/07/2021 CV tạo điều kiện đảm bảo thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19
302/TB-UBND 01/07/2021 TB tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19
602/UBND-VP 30/06/2021 CV kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải, lái xe trên địa bàn
614/UBND-VP 29/06/2021 V/v thực hiện thông báo kết luận của chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid -19
1 2 3 4 5 6 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
646 người đang online