Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1100/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn nghỉ việc do thực hiện Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020
1139/UBND-PNV 26/10/2021 V/v tham gia gióp ý Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND
1 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
202 người đang online