Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
402/UBND-KTHT 10/05/2022 CV triển khai , thực hiện QĐ 12/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 và CV 1113/UBND-KT1 ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
325/QĐ-UBND 04/05/2022 QĐ phê duyệt trưởng, phó và thành viên các Khối thi đua năm 2022
236/QĐ-UBND 06/04/2022 QĐ kiện toàn BCĐ ĐH TDTT các cấp huyện Kim Động lần thứ IX năm 2022
235/QĐ-UBND 06/04/2022 QĐ Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu năm 2022
163/QĐ-UBND 11/03/2022 QĐ V/v kiện toàn và phân công Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Động
140/QĐ-UBND 09/03/2022 QĐ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tên đường xã trên địa bàn huyện Kim Động
141/QĐ-UBND 09/03/2022 Qđ v/v thực hiện Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện KĐ
138/QĐ-UBND 02/03/2022 QĐ V/V ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
106/QĐ-UBND 15/02/2022 QĐ V/V kiện toàn Tổ giám sát đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân đấu giá làm nhà ở huyện Kim Động
101/QĐ-UBND 12/02/2022 QĐ ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử huyện Kim Động năm 2022
98/QĐ-UBND 07/02/2022 QĐ Ban hành trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện Kim Động
47/QĐ-UBND 25/01/2022 QĐ Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Kim Động
42/QĐ-UBND 21/01/2022 QĐ ban hành Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022
17/QĐ-UBND 14/01/2022 QĐ về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
26/QĐ-UBND 13/01/2022 QĐ Thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Kim Động
1 2 3 4 5 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
186 người đang online