Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/QĐ-UBND 14/01/2022 QĐ về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện
26/QĐ-UBND 13/01/2022 QĐ Thành lập Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn huyện Kim Động
13/QĐ-UBND 07/01/2022 QĐ Lựa chọn Đơn vị đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hùng An huyện Kim Động
12/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định Lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá quyến sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Toàn Thắng, huyện KIM Động,
11/QĐ-UBND 07/01/2022 Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động
01a/QĐ-UBND 04/01/2022 Quyết định về việc thanh lập Tổ thẩm định lựa chọn Đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn huyện KIm Động
1203/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Kim Động
3699,3702-3707,3730,3731/QĐ-UBND 31/12/2021 QĐ phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch UBND xã
1100/QĐ-UBND 21/12/2021 Quyết định Về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn nghỉ việc do thực hiện Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020
1061/QĐ-UBND 16/12/2021 Về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện
1048/QĐ-UBND 14/12/2021 Quyết đinh phê duyệt Chương trình phát triển thanh niên huyện Kim Động giai đoạn 2021-2030
966/QĐ-UBND 06/12/2021 Quyết định Công bố kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Động
780/QĐ-UBND 04/11/2021 Về việc thiết lập vùng cách ly, phong tỏa phong, chống dịch Covid 19
1064/UBND-KTHT 05/10/2021 V/v tổ chức triển khai , thực hiện QĐ 69/2021/QĐ-UBND ngay 01/10/2021 của UBND tỉnh
662/QĐ-UBND 04/10/2021 Quyết định v/v bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để hoàn trả nguồn cải cách tiền lương năm 2021 do các xã, thị trấn đã thanh toán theo QĐ 339/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi ( đợt 4)
1 2 3 4 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
630 người đang online