https://ncov.moh.gov.vn/
Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 994/UBND-VHTT
Ngày ban hành 30/11/2020
Trích yếu V/v thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước huyện Kim Động
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Lĩnh vực
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm 994 CV.signed.pdf | Bộ tiêu chí (cấp xã) - 2020.xls

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
302 người đang online