Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 344/UBND-VP
Ngày ban hành 07/05/2021
Trích yếu tiếp tục phân công trực cơ quan phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân
Lĩnh vực
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm CV 344 ubnd huyen.pdf

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
405 người đang online