Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 402/UBND-KTHT
Ngày ban hành 10/05/2022
Trích yếu CV triển khai , thực hiện QĐ 12/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 và CV 1113/UBND-KT1 ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Huyện ủy
Lĩnh vực
Loại văn bản Công Văn
Tài liệu đính kèm

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
888 người đang online