Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về 03 đơn vị bầu cử

Xem tại đây:NQ 125.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: Phòng Nội vụ huyện