Về việc tăng cường tuyên truyền, cô động về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem tại đây: CV 15 tieu ban chi dao huyen.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện