Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Kim Động khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem tại đây:NQ cong bo ket qua bau cu05312021101320.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Nguồn: Phòng Nội vụ huyện