Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Căn cứ Công văn số 625/STTTT-TTBCXB ngày 24/6/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác tuyên truyền, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đài truyền thanh huyện triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trong các lĩnh vực và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhằm thúc đầy phong trào thi đua phát triển sâu rộng và ngày càng được nhân rộng.

2. Tuyên truyền công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021

Tuyên truyền theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021.

3. Tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em trong mùa hè

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong hoàn cảnh dịch Covid-19 và phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) các vấn đề, vụ việc, nhu cầu trẻ em cần hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cam kết thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tuyên truyền để các gia đình có trẻ em phải thường xuyên trông giữ, giám sát, quản lý các hoạt động của trẻ em, đảm bảo an toàn cho trẻ em.

 4. Tuyên truyền kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài vào Việt Nam

Tuyên truyền để người dân không thực hiện, không bao che, tiếp tay các hành vi tập kết, buôn lậu, vận chuyển trái phép trâu bò, sản phẩm từ trâu bò từ nước ngoài qua khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển trọng điểm vào Việt Nam và các hành vi mua bán, vận chuyển trâu bò, sản phẩm từ trâu bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

Thông tin về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý hành vi vi phạm nêu trên của các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh và địa phương.

Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò theo quy định.

Ghi chú:

Tải Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh tại đây:Kế hoạch 92.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện