Kế hoạch triển khai và Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh chủ đề "Bác hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ"

Kế hoạch:1.Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh Bác Hồ với Hưng Yên - Hưng Yên với Bác Hồ.doc

Thể lệ:1.Thể lệ cuộc thi vẽ tranh.doc

Ban Tuyên giáo HU