Kim Động: Tự hào và làm theo lời dạy của Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên nhiều tình cảm yêu thương, gần gũi. Từ năm 1946 - 1966, Hưng Yên đã vinh dự 10 lần được đón Bác về thăm. Sự quan tâm sâu sắc của Bác chính là tài sản vô giá, là động lực để cán bộ và nhân dân trong tỉnh luôn đồng lòng, đoàn kết, anh dũng trong kháng chiến, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với Đảng bộ và nhân dân Kim Động nói chung và nhân dân xã Nghĩa Dân nói riêng, ký ức về Bác, về niềm vui ngày được đón Bác về thăm vẫn mãi vẹn nguyên cho đến tận hôm nay.

Cách đây 60 năm, ngày 16/9/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Nghĩa Dân tại Đình Thổ Cầu xã Nghĩa Dân. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói xã Nghĩa Dân là “Dân có nghĩa” phải ra sức tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm tốt, làm gương cho các xã khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nhà mẫu giáo xã Nghĩa Dân, Người căn dặn đảng bộ và chính quyền, các đoàn thể, cán bộ, các cô giáo: “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 60 năm đã trôi qua nhưng hình ảnh bình dị, những lời dạy bảo ân cần của Bác vẫn in đậm trong ký ức của nhiều cán bộ và nhân dân xã Nghĩa Dân. Những câu chuyện về Bác được người dân trong xã truyền lại cho con cháu như là di sản tinh thần vô giá. Sự kiện Bác về thăm xã Nghĩa Dân cách đây 60 năm và những lời Bác dạy đã và mãi mãi là kỷ niệm thiêng liêng, là tài sản tinh thần vô giá mà Bác để lại cho Đảng bộ và nhân dân Kim Động nói chung và xã Nghĩa Dân nói riêng. Với mỗi cán bộ, đảng viên, với mỗi người dân trong huyện, đây là một niềm tự hào, là hạnh phúc lớn và trong tình hình hiện nay, thực sự là động lực tinh thần mạnh mẽ để cán bộ và nhân dân trong huyện đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện tốt nhất những lời Bác dạy, góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững, để nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như Bác hằng mong muốn.

60 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong giai đoạn kháng chiến, giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Kim Động đã tích cực đóng góp sức người sức của chi viện cho tiền tuyến, với tinh thần''thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người''; trong quá trình xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đặc biệt, sau 25 năm tái lập huyện, diện mạo đô thị và nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,51%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị thu được trên 1ha đất canh tác ước đạt trên 200 triệu đồng; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó đã có 03 xã đạt NTM nâng cao; Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người chủa huyện đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,23%. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội được đảm bảo. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thu hút được sự hưởng ứng tchs cực của các tầng lớp nhân dân, toàn huyện có 98,7% số làng được công nhận làng VH, 95,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Những năm qua, công tác giáo dục - đào tạo của huyện nhà luôn có sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay, chung sức của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện; đặc biệt là sự nỗ lực, sáng tạo của ngành Giáo dục trong việc triển khai các giải pháp phát triển giáo dục – đào tạo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương. Ngành GD- ĐT của huyện nhà đã có những đột phá trên nhiều phương diện, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT, chất lượng GD không ngừng nâng cao, luôn giữ vị trí tốp đầu trong sự nghiệp GD- ĐT của tỉnh.

Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt thời gian qua, mặc dù dịch bệnh covid 19 có những diễn biến phức tập, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, với việc thường xuyên quán triệt và nêu cao tinh thần “ Chống dịch như chống giặc”, huyện nhà đã kiểm soát tốt dịch bệnh ở thế chủ động, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác cách hành chính được thực hiện có hiệu quả; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quán triệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Huyện ủy, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; đồng thời, ban hành các văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát thực tế địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng luôn được chú trọng; nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được cụ thể hóa thành các quy chế, quy định, quyết định phù hợp với thực tế. Cấp ủy và UBKT hai cấp nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với kiểm tra, giám sát người đứng đầu; tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quyết định, quy định, quy chế làm việc của cấp ủy. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến và kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm; Việc thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghị quyết của Đảng, ngăn ngừa vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là dân vận chính quyền được đẩy mạnh, đổi mới về nội dung và phương thức, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức, xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của  86 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và quản lý xã hội; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng trong các kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương và cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn; cụ thể hóa và ban hành các quyết định sát với tình hình của địa phương. Vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được phát huy, góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Nông thôn mới với nhiệu cách làm sáng tạo, phù hợp với yêu cầu thực tế.

          Đặc biệt việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ CT về Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM gắn với thực hiện NQ trung ương 4 ( Khóa XI, XII) đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện coi trọng và có nhiều đổi mới, sáng tạo, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05: UBMTTQ huyện gắn với PT xây dựng Khu dân cư 3 không, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội LHPN huyện gắn với PT “ PN tích cực sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” “ PN rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng NTM; Hội ND huyện với PT ND thi đua sx kinh doanh giỏi; Hội CCB với PT “ CCB gương mẫu”; LĐLĐ với PT thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; Đoàn TN với PT “ Tuổi trẻ sáng tạo” “ Xung kích nảo vệ TQ”; Cong an huyện với cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; BCHQS huyện với cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”…. Kết quả từ việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đồng thời, ngày càng có nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến năm 2020 đã có hơn 250 tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đã từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp.

Bức tranh tươi mới của quê hương Kim Động đang đổi thay từng ngày. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Thành quả đó là nỗ lực phấn đấu của đảng bộ và nhân dân trong huyện trên cơ sở phát huy truyền thống của quê hương Kim Động anh hùng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh vào thực tế địa phương.

Khắc ghi lời Bác dạy, đảng bộ và nhân dân trong huyện nguyện đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, khai thác tốt mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện  thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, xây dựng quê hương Kim Động ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống  nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2030, Kim Động phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn về nông sản của miền Bắc, đi đầu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch; là khu vực phát triển năng động, thịnh vượng, hài hòa và bền vững; động lực chính trong phát triển vùng của tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Hà - Đài truyền thanh huyện