Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim Động

Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Kim Động

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất:ban do quy hoach su dung dat.jpg

Sơ đồ vị trí giới hạn khu đất:so do vi tri va gioi han khu dat.jpg

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng:ban do quy hoach giao thong va chi gioi xay dung.jpg

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:so do to chuc khong gian kien truc canh quan.jpg

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VHTT huyện

Nguồn: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện