Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính huyện Kim Động 2021

Xem tại đây: KH TUYEN TRUYEN CCHC11182021151826.pdf

Phòng Nội vụ huyện