Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống Covid-19 đối với khu dân cư thuộc Đội 1, thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động.

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện