Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động

Xem tại đây: Tb 1483.pdf

Đoàn Trọng Tiệp - Phòng VH&TT huyện

Nguồn: Phòng TN&MT huyện