Huyện nhà: Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 5/4, tại Hội trường lớn của huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự chỉ đạo Hội nghị có đ.c Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ.c Nguyễn Chi Hội - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đ.c Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; thành viên BCĐ phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện; trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội huyện; Lãnh đạo Công an huyện, đội trưởng các đội nghiệp vụ, đoàn thể của Công an huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn; đại diện một số Doanh nghiệp, đại biểu tôn giáo và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

     

Các đại biểu dự Hội nghị

           Báo cáo Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 do đ.c Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, doanh nghiệp, sự tham gia tích cực của Nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng, chiều sâu. Lực lượng Công an huyện đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sát hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý nhà nước về ANTT, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.... được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép" bảo đảm ANTT, phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều mô hình, tổ chức chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự được xây dựng, chủng cố, duy trì và nhân rộng, phát huy hiệu quả tích cực. Hiện nay, toàn huyện có 180 mô hình tự quản ANTT duy trì hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như: Tổ tự quản tham gia đảm bảo trật tự ATGT của Hội CCB thị trấn Lương Bằng và các xã Hiệp Cường, Toàn Thắng, Đồng Thanh, Chính Nghĩa, Thọ Vinh; Câu lạc bộ CCB tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội  ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, thôn Trà Lâm, xã Hiệp Cường; tổ, đội CCB phòng chống TNXH ở thôn Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão…Ngoài ra, nhiều mô hình Câu lạc bộ, tổ, đội phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình; CLB gia đình hạnh phúc; Tổ hòa giải “Dân vận khéo” ở các địa phương cũng duy trì hoạt động tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình MTQG xây dựng NTM. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2021, Công an huyện tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 185 hòm thư tố giác tội phạm; thu nhận 116 tin có giá trị, khám phá 137 vụ, bắt 186 đối tượng; vận động nhân dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia phối hợp quản lý, giáo dục người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư tái hòa nhập cộng đồng, cùng nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện, phòng chống dịch Covid-19…

 

Đồng chí Vũ Thị Chanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện phát biểu tại Hội nghị

       Tại Hội nghị, đ.c Vũ Thị Chanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đã triển khai KH thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, TNXH, ổn định tình hình địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH trên địa bàn…

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Công an tỉnh và đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ.c Bùi Văn Phúc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Các đồng chí nhấn mạnh, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò quan trọng, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-VH-XH của huyện.

Đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Phúc – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Vì vậy, các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện, của ngành Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục duy trì, củng cố vững chắc và nhân rộng các phong trào, mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, triển khai xây dựng mới các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sát hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, trong đó cần nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh”. Tuyên truyền nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi bổ sung, cụ thể hóa nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vào hương ước, quy ước làng để nhân dân thực hiện; nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng phong trào; gắn việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu… Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với Quân đội nhằm nắm bắt tình hình, tham mưu giúp BTV Huyện ủy chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp ngày từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, đặc biệt phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH trong tình hình mới… 

          Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 được các cấp biểu dương, khen thưởng, trong đó, có 14 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ Công an cho các cá nhân

Đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Lâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Vũ Thị Chanh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân

Mỹ Lệ - Trung tâm VH và truyền thanh huyện