Ngân hàng CSXH huyện: Triển khai dịch vụ Mobile Banking đến 100% thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch Hội, đoàn thể cấp xã và Tổ trưởng Tổ TK&VV

Nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tín dụng cho người nghèo, các đối tượng chính sách và khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, qua đó góp phần đạt mục tiêu chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện và chuyển đổi số đến năm 2030, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, hiện nay, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang tích cực triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử (Mobile Banking) đến khách hàng dưới hình thức ứng dụng trên thiết bị di động, điện thoại di động.

     

         VBSP Smart Banking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động thông minh có kết nối mạng Internet, giúp khách hàng giao dịch với Ngân hàng CSXH mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các chức năng giao dịch tự động, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Để triển khai dịch vụ, thời gian qua, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các đơn vị, địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ứng dụng đến cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Tổ trường Tổ TK&VV và khách hàng tại các điểm giao dịch xã, từ đó hướng dẫn người dân và khách hàng sử dụng dịch vụ. Đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai cài đặt ứng dụng VBSP Smart Banking cho 100% thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện, Chủ tịch Hội, đoàn thể các xã, thị trấn và các Tổ trưởng Tổ TK&VV trên địa bàn huyện.

        Trong đó, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ TK&VV đều sử dụng ứng dụng trong thực hiện các giao dịch tài chính với Ngân hàng CSXH, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hơn so với trước đây. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ TK&VV tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân và khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngân hàng CSXH huyện