Huyện Kim Động: Triển khai chính sách tín dụng mới đối với người chấp hành xong án phạt tù

Tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, nhằm tạo điều kiện giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm trở thành công dân có ích cho xã hội, hạn chế tái phạm tội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, ngày 17/8/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2023, bao gồm 16 Điều và 02 mẫu biểu. Trong đó quy định rõ về đối tượng thụ hưởng, điều kiện vay vốn, phương thức cho vay, mức vốn vay, thời hạn vay vốn, lãi suất cho vay… và nguồn vốn cho vay để thực hiện Quyết định.

       Theo Quyết định số 22, đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

       Quyết định nêu rõ điều kiện vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn; có tên trong danh sách người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; cơ sở sản xuất kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp, sử dụng tối thiểu 10% tổng số lao động là người chấp hành xong án phạt tù và có phương án vay vốn.

       Mục đích sử dụng vốn vay dành cho chi phí việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập; chi phí ăn, ở, đi lại. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm.

      Đối với người chấp hành xong án phạt tù, phương thức cho vay được thực hiện thông qua hộ gia đình; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện theo phương thức cho vay trực tiếp. Ngân hàng CSXH nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

       Mức vốn cho vay tối đa để đào tạo nghề là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù; đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm: mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; mức vốn cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

         Về thời hạn cho vay: Đối với vay vốn đào tạo nghề : Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người chấp hành xong án phạt tù bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ. Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày nhận món vay đầu tiên cho đến ngày kết thúc khóa học, kể cả thời gian người chấp hành xong án phạt tù được các cơ sở đào tạo nghề cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có). Thời hạn trả nợ được chia thành các kỳ hạn trả nợ do NHCSXH quy định, như sau:

       - Đối với các chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá 01 năm thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.

       - Đối với các chương trình đào tạo khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

       Thời hạn cho vay đối với vay vốn để sản xuất kinh doạnh, tạo việc làm: tối đa 120 tháng.

        Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ; lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

       Việc quy định các nguồn vốn để bố trí cho vay theo Quyết định số 22/2023, thể hiện sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ nhằm huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó có nguồn vốn từ ngân sách địa phương hằng năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay. Được biết, ngay trong ngày 10/10/2023, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Kim Động đã thực hiện giải ngân nguồn vốn tín dụng theo QĐ số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1 khách hàng với số tiền 100 triệu đồng. Thực hiện nội dung này cũng chính là góp phần thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn…

Ngân hàng CSXH huyện