Hơn 4.300 món vay được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính Phủ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kim Động

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tích cực thực hiện hỗ trợ lãi suất theo tinh thần Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo NQ số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

      Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng CSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng CSXH cho vay theo NQ số 43/2022/QH15 của Quốc hội, đến hết tháng 10/2023 - thời điểm mà Ngân hàng CSXH kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo quy định tại NĐ số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng với mức 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất; đồng thời giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn. Tổng số tiền được hỗ trợ lãi suất là gần 3,8 tỷ đồng với hơn 4.300 món vay.

       Vào cuối phiên giao dịch cố định hàng tháng, Tổ giao dịch lưu động PGD NHCSXH huyện đều thực hiện treo công khai trên Bảng thông báo chính sách và thông tin hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã theo từng Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, qua đó đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách, cũng như đảm bảo quyền lợi của các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Mỹ Lệ (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện)