Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển vào vị trí Phóng viên và thí sinh có bằng cao đẳng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên dự tuyển vào các vị trí ...

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển vào vị trí Phóng viên và thí sinh có bằng cao đăng, cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên dự tuyển vào các vị trí Giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển Vòng 2-Đợt 1 tại kỳ tuyển dụng viện chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Kim Động năm 2023

Xem tại đây: QĐ 3254 CTUBND huyện_0001.pdf