Huyện Ủy Kim Động

HUYỆN ỦY HUYỆN KIM ĐỘNG

Điện thoại:
Email:
Địa chỉ: Trụ sở làm việc Huyện Ủy Kim Động - Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

 

Trụ sở làm việc Huyện ủy huyện Kim Động