Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên

Tải Kế hoạch tại đây:Ke hoach 07.KH-UBND.pdf

 

 

Đoàn Trọng Tiệp