Huyện Kim Động: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 15.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Chi Hội, PBT TT huyện ủy, Phó CT ủy ban bầu cử huyên đã tới dự.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ huyện báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX được thống nhất gồm 58 người. Căn cứ vào địa bàn cư trú của các ứng cử viên,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp với UBND cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Kết quả, 58/58 người ứng cử đạt tỷ lệ 100% cử tri tín nhiệm.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua cơ cấu thành phần, số lượng để lập danh sách chính thức 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, khối Đảng 10 người, MTTQ và các đoàn thể 8 người, khối chính quyền 15 người, khối xã, thị trấn, đơn vị sự nghiệp 12 người. Về cơ cấu kết hợp, đại biểu nữ 27 người, chiếm 50,9%; người ngoài Đảng 7 người, chiếm 13,2%; đại biểu trẻ tuổi 30 người, chiếm 56,6%...

Hoàng Dân - ĐTT