Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
188/KH-UBND 25/11/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện Kim Động giai đoạn 2021-2025
1262/UBND-VN 25/11/2021 Về việc thực hiện đánh giá xếp loại CB,CC,VC, NLĐ năm 2021
1256/UBND-NN 24/11/2021 Về việc một số nhiệm vụ trọng tâm trong chăn nuôi những tháng cuối năm 2021
1255/UBND-VHTT 23/11/2021 Về việc sử dụng tài khoản truy cập vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid 19 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
1242/UBND-NN 19/11/2021 Về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trong vụ cấy đông xuân và các công tác chuẩn bị phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022
1244/UBND-TTYT 19/11/2021 Về việc tổ chức khám sàng lọc và tiêm thử nghiệm 2 mũi vắc xin ARCT-154 giai đoạn 5B phòng Covid 19
186/KH-UBND 19/11/2021 Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi huyện Kim Động
05/PCTT 18/11/2021 Về việc thu hồi dụng cụ Phòng chống thiên tai năm 2021
1234/UBND-NN 17/11/2021 Về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác, trang trại, cơ giới hóa nông nghiệp, đào tạo nghề, làng nghề và Chương trình OPCOP
1233/UBND-NN 17/11/2021 Về việc tập trung triển khai các biện pháp quản lý các tổ chức, cá nhân vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện
16/HĐTĐKT 16/11/2021 Về việc xét duyệt thi đua khen thưởng năm 2021
183/KH-UBND 14/11/2021 Triển khai Trạm Y tế lưu động, Tổ chức chăm sóc người nhiễm Covid 19 tại cộng đồng và cung cấp, sử dụng OXy y tế trong các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Kim Động
1220/UBND-VP 13/11/2021 Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống Covid
1217/UBND-VN 12/11/2021 Về việc chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã năm 2021
1207/UBND-VHTT 10/11/2021 Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thoạt động vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn huyện.
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
676 người đang online