https://ncov.moh.gov.vn/
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/UBND-VHTT 21/01/2021 V/v tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
30/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử huyện KĐ năm 2021
13/KH-UBND 19/01/2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ , thể thao, lễ hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9/KH-UBND 14/01/2021 Đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
23/UBND-VHTT 13/01/2021 V/v tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2021 và các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch
01/CTr-UBND 08/01/2021 Chương trình hành động của UBND huyện thực hiện NQ 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN 2021
04/KH-UBND 08/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kim Động năm 2021
1/KH-UBND 04/01/2021 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Kim Động năm 2021
462/TB-UBND 31/12/2020 Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Kim Động năm 2021
1062/UBND-CAH 28/12/2020 V/v phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1054/UBND-CAH 28/12/2020 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
1055/UBND-CAH 28/12/2020 V/v thực hiện Đề án 896 và Dự án cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử
457/TB-UBND 24/12/2020 Treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng Tết Dương lịch 2021
1048/UBND-PNV 23/12/2020 V/v thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện năm 2020
1025/UBND-TCKH 22/12/2020 V/v quản lý tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
336 người đang online