Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/TBCĐCTTTr 15/04/2021 Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
97/BC-UBND 14/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai cải cách công vụ công chức năm 2020
69/KH-UBND 14/04/2021 Điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng năm 2021
190/QĐ-UBND 09/04/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Trang tông tin điện tử huyện Kim Động
265/UBND-VP 09/04/2021 V/v đăng ký mua, bố trí kinh phí và sử dụng vắc xin phòng Covid-19
188/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định thay đổi cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính huyện Kim Động
189/QĐ-UBND 08/04/2021 Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
255/UBND-KTHT 07/04/2021 Công văn tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động bến thủy nội địa trước mùa mưa bão năm 2021
03/CT-CTUBND 07/04/2021 CT về tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
69/kh-ubnd 06/04/2021 Kế hoạch thực hiện chế độ tinh giản biên chế năm 2021
68/KH-UBND 06/04/2021 KH phát động tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện
67/KH-UBND 06/04/2021 Tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
11/TBCĐCTTTr 05/04/2021 Công văn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
25165/UBND-VP 05/04/2021 Công văn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
66/KH-UBND 05/04/2021 KH phối hợp tổ chức TCD, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
502 người đang online