Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
64/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023
102/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Bùi Văn Lượng, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
103/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Hướng, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
104/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Lê Văn Tuấn, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
105/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Lê Bá Uy, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
106/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Vũ Xuân Thành, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
107/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Hường, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
108/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Bùi Xuân Hưởng, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
101/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Vũ Văn Nhuận, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
122/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của bà Đào Thị Mùi, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
121/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của bà Bùi Thị Doan, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
100/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Nguyễn Đức Phương, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Độn
99/TB-UBND 17/03/2023 V/v thông báo thu hồi đất của ông Nguyễn Quý Nhâm, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Động
98/TB-UBND 17/03/2023 /v thông báo thu hồi đất của ông Giang Thành Long, xã Đức Hợp để thực hiện Dự án PCLB huyện Kim Độn
256/UBND-TP 16/03/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
977 người đang online