Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
96/KH-UBND 17/05/2022 KH bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến
421/UBND-VP 16/05/2022 CV hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19
97/KH-UBND 16/05/2022 KH phát động phong trào thi đua đặc biệt " đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của huyện giai đoạn 2021-2025"
94/KH-UBND 16/05/2022 KH triển khai tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng huyện KĐ 2021
420/UBND-KTHT 16/05/2022 CV tăng cường công tác QLNN đối với người điều khiển ô tô, xe mô tô 2 bánh kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ trên địa bàn tỉnh
07/BCĐ 13/05/2022 CV hưởng ứng tháng hành động QG vè phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình VN 28/6
411/UBND-CA 12/05/2022 CV thực hiện cấp CCCD gắp chíp điện tử
413/UBND-PTP 12/05/2022 CV tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
402/UBND-KTHT 10/05/2022 CV triển khai , thực hiện QĐ 12/2022/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 và CV 1113/UBND-KT1 ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh
05/CT-UBND 10/05/2022 CT v/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn CTTL trong mùa mưa, bão năm 2022
400/UBND-CA 09/05/2022 CV tuyên truyền, thực hiện thu nhận hồ sơ cấp định danh điện tử
06/CV-BCĐ 05/05/2022 Cv đảm bảo các điều kiện tổ chức giải Bóng đá nam trong chương trình Đại hội TDTT huyện KĐ
383/UBND-VHTT 04/05/2022 Cv tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của di vật, hiện vật, bảo vật quốc gia và lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật QG đợt 11 năm 2022
388/UBND-LĐTBXH 04/05/2022 Về việc thông tin ngăn chặn tình trạng lừa đảo về chương trình lao động nông nghiệp tại Ô-xtơ-rây-li-a
325/QĐ-UBND 04/05/2022 QĐ phê duyệt trưởng, phó và thành viên các Khối thi đua năm 2022
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
809 người đang online