Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
934/UBND-VP 30/09/2022 Về việc tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Adeno
933/UBND-VP 30/09/2022 Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
150/KH-UBND 26/09/2022 Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn huyện Kim Động giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
907/UBND-TNMT 23/09/2022 Về việc tổ chức các hoạt động hướng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
899/UBND-LĐTBXH 20/09/2022 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam
884/UBND-NN 16/09/2022 V/v hướng dẫn, kiểm tra giám sát thực hiện việc bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước
877/UBND-NN 15/09/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
875/UBND-VP 14/09/2022 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
874/UBND-VP 14/09/2022 874/UBND-VP
870/UBND-VHTT 12/09/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ kraoke, dịch vụ vũ trường
867/UBND-TNMT 12/09/2022 Về việc giao nhiệm vụ tham mưu lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
862/UBND-TP 09/09/2022 V/v hướng dẫn nghiệp vụ chứng thực
865/UBND-CAH 09/09/2022 V/v đôn đốc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn
1999/TB-UBND 09/09/2022 Thông báo Y kiến chỉ đạo của UBND huyenj tại cuộc họp chuyên đề về việc thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/3.2017 của UBND tỉnh
859/UBND-TTr 08/09/2022 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-Qđi/TW
1 2 3 4 5 6    

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1025 người đang online